in English tinklapis: lithaz.org - kontaktui kitos temos: kultūra organizacijos renginiai spauda

redagavo R. Vaitkus,2011.3.06

A + A

Arizonos Lietuvių Bendruomenės narys
Algis Kvedaras

mirė penktadienį, kovo 4, 2011, sulaukęs 85 metus. Mes liūdime ir reiškiame širdingą užuojautą šeimai, giminėms, draugams ir pažįstamiems.

mosaic
 
Labas!
Arizonos LB

Arizonos Apylinkės veikla

apie mus
tautinių šokių grupė "Saulė"
planuoti renginiai: past events

Istorinės Parapijos J.A.V.

Šv. Jurgio, Shenandoah, PA


Informacija

Arizona
nuorodos
Lietuvių skaičiai J.A.V.