kas buvo
tucson 06   2006.04.23:
Pavasario gegužinė Tucson mieste (E)
indep 06   2006.02.12:
Lietuvos nepriklausomybės šventimas (E)
vytis   2004.09.24-26: JAV LB XVII Tarybos Antroji Sesija (E)
Rėmėjų Sąrašas | Sesijos Tvarkos Santrauka | Kurorto Nuotraukos, Plius
Penktadienio Nuotraukos | Sesijos Nuotraukos #1 | Sesijos Nuotraukos #2
Pietų Nuotraukos | Banketo Nuotraukos #1 | Banketo Nuotraukos #2
Su Ambasadorium S. Mull | Su Ambasadoriu V. Usacku
picnic 6   2003.04.27:
Pavasario gegužinė Tucson mieste (E)
marguciai 03   2003.04.12:
Margučių marginimo paroda (E)
nepriklausomybė 03   2003.02.23:
Lietuvos nepriklausomybės šventimas (E)
Christmas 2002   2002.12.08:
Lietuviška eglutė (E)
picnic 5   2002.10.27:
Rudens gegužinė Phoenix mieste (E)
picnic 4   2002.04.14:
Pavasario gegužinė Tucson mieste (E)
marguciai 02   2002.03.24:
Margučių marginimo paroda (E)
nepriklausomybė 02   2002.02.10:
Lietuvos nepriklausomybės šventimas (E)
Christmas 2001   2001.12.09:
Lietuviška eglutė (E)
picnic 3   2001.10.28:
Rudens gegužinė Phoenix mieste (E)
hall of fame   2001.05.30:
Anne Krizanauskas priimta į Arizonos Veteranų Garbės Rūmus (E)
picnic 2   2001.04.22:
Pavasario gegužinė Tucson mieste (E)
hike 2   2001.02.21:
Picacho Peak iškila (E)
independence 1   2001.02.11:
Lietuvos nepriklausomybės šventimas (E)
Christmas 1   2000.12.03:
Lietuviška eglutė (E)
concert 1   2000.11.12:
Aušros Liutkutės ir Olgos Konkovos koncertas (E)
hike 1   2000.11.11:
White Tank Mountain iškila (E)
picnic 1   2000.10.29:
Rudens gegužinė Phoenix mieste (E)
Tucson Festival 1   2000.10.14:
Tautinių kultūrų festivalis Tucson mieste (E)
(E): angliškai, vertimo dar nėra

www.lithaz.org: JAV Lietuvių Bendruomenės Arizonos Apylinkės svetainė internete.