in English  lithaz.org: pradžia ir dailė/kultūra organizacijos renginiai spauda
redagavo R. Vaitkus,2011.05.12
Lietuviai Arizonoje:
Pirmieji Lietuviai

Lietuviai pradėjo kurtis Arizonoje jau prieš pirmą pasaulinį karą. Kaip dabar, taip ir tada, žmones traukė šiltas ir sausas klimatas randamas pietinės Arizonos dykumų Phoenixo ir Tucsono miestuose, ir jų apylinkėse. Pirmieji lietuviai čia važiavo gydytis nuo plaučių ligų, reumato ar artričio. Būdami negausūs ir nesveiki, jie nepasižymėjo savo veikla ir nepaliko žymių pėdsakų.

Lietuvių skaičius Arizonoje pradėjo augti tik po maždaug 1935 metų. Žymi jų dalis buvo pensininkai, bet buvo ir jaunesnių, kurie ėmėsi žemdirbystės, amatų, prekybos, pramonės ir kitų verslų. Antro pasaulinio karo metu Arizonos tuštumose atsirado daug kariuomenės bazių, kuriose buvo treniruojami kariai. Per tas bazes perėjo daugybė vyrų, kurie patyrę Arizonos puikų klimatą, po karo panoro čia vėl grįžti su savo šeimomis. Staiga Phoenixo ir Tucsono miestai pradėjo smarkiai augti. Tarp grįžtančių veteranų buvo ir Amerikos lietuvių.

Malonus klimatas, graži gamta, ir greitai augantys miestai žinoma patraukė ir naujos, aukštos technikos pramonės, nes pramoninkai greitai susigaudė kad čia lengva patraukti mokslininkus, inžinierius ir technikus. Šiais laikais Arizonos pramonė traukia jaunus, o Arizonos klimatas traukia pensininkus.

1990 m. visuotinas JAV gyventojų surašymas rodė, kad apie 8,000 Arizonos gyventojų skaito save lietuvių kilmės. Jų daugumą sudaro antros, trečios, ketvirtos ir tolymesnių generacijų ir mišrių šeimų žmonės. Nors ir prisipažindami savo lietuvišką kilmę, jie gerokai nutolę nuo lietuvybės ir nedalyvauja lietuviškoje veikloje. Arizonos lietuviškoje veikloje dalyvauja ne daugiau kaip du šimtai lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių.