lithaz.org: home & art/culture events organizations publications
edited by R. Vaitkus on 7/24/2011
Lietuviai Arizonoje:
Tautinių Šokių Grupė "Saulė"

Lithuanian Folk Dance Group

Sužinojus apie 1999-tais metais Dalios Motiejūnienės ir Aldonos Vaitkienės pastangomis buvo suorganizuota tautinių šokių veteranų grupė, kuri pasivadino Arizonos Saule. Šokėjai buvo surinkti iš Phoenixo, Tucsono ir Casa Grande apylinkių. Dalia Motiejūnienė, buvusi tautinių šokių mokytoja Clevelande, sutiko būti Saulės vadove. Po daug repeticijų gražioje Arizonos Florencijoje, Saulė buvo išrinkta dalyvauti ir šoko 11-je Tautinių Šokių Šventėje, kuri įvyko 2000 m. liepos 2 d. Toronte. Tų pačių birželio mėn. Saulė pašoko Florence (Arizona) miestelyje, spalio mėn. - Tucsono Heritage Experience festivalyje, o jau 2001 m. vasario mėn. Saulės ansamblis, papildytas su jaunais šokėjais, pašoko Vasario 16-tosios minėjime, Sun City miestelyje.

In 1999, through the efforts of Dalia Motiejunas and Aldona Vaitkus, a Lithuanian folk dance group called "Saulė" (or Sun in Lithuanian) was organized in Arizona. It began with veteran dancers living in the metropolitan areas of Phoenix, Tucson, and Casa Grande, but in time expanded to include a number of younger dancers. The original goal for the group's formation was to perform at the upcoming 11th Lithuanian Folk Dance Festival in Toronto in 2000. Dalia Motiejunas agreed to become the dancing instructor for the group and attended a week of intensive training at Dainava in Michigan in the summer of 1999. To practice dancing a location was found equidistant from Phoenix and Tucson - the American Legion hall in Florence, Arizona, and practice began in the fall of 1999.

During a period of nine years (2000-2008) "Saulė" performed at a number of cultural events (see the partial list below). Eventually, however, dance instructor Dalia Motiejunas and several dancers moved away. Unable to find replacements, the dance group ceased to exist after participating at the Lithuanian Folk Dance Festival in Los Angeles in July of 2008. Practice for this festival was held at the Casa Grande home of Carol and Don Adamavich.


in Florence 2

"Saulė" dancers in Florence, Arizona, in the spring of 2000: in the front row from the left are Siga Eidukonis, Aldona Vaitkus,Violeta Juodakis, Maryte Tallat-Kelpsa; Ruta Motiejunas, Antonija Petrulis, and Rima Reklaitis; in the back are Kestutis Eidukonis, Rimas Vaitkus, Rimtis Tallat-Kelpsa, director/instructor Dalia Motiejunas, Don Adamavich, Algis Motiejunas, and Vytas Reklaitis.

Saule Arizona's "Saulė" in 2001.
(photo by Audrone Bartys)

Some events at which "Saule" performed